COMUNICAR?

POSAR EN VALOR
PRODUCTE?

FER PROMOCIONS
O DEGUSTACIONS?

ESTOIGS
PRESENTACIÓ
O PROMOCIÓ?

EXPOSAR O
COL·LOCAR
PRODUCTE?

PROJECTES
ESPECIALS?

COMUNICAR?

POSAR EN VALOR
PRODUCTE?

FER PROMOCIONS
O DEGUSTACIONS?

ESTOIGS
PRESENTACIÓ
O PROMOCIÓ?

EXPOSAR O
COL·LOCAR
PRODUCTE?

PROJECTES
ESPECIALS?