PROMOCIONS O DEGUSTACIONS

  • Requisits: Facilitat de muntatge, d’enviament i presentació atraient.
  • Elements: Mostradors, senyalitzadors, safates per a hostesses i illes.

PROMOCIONS O DEGUSTACIONS

  • Requisits: Facilitat de muntatge, d’enviament i presentació atraient.
  • Elements: Mostradors, senyalitzadors, safates per a hostesses i illes.