NOUDISPLAY crea i fabrica material de punt de venda per diferenciar i
posar en valor el producte. El coneixement dels diferents punts de venda
ens permet afirmar que cadascun d’ells requereix d’una atenció específica
en relació als elements de comunicació i exposició. Perquè no és suficient
estar-hi; s’hi ha de tenir presència.

NOUDISPLAY crea i fabrica material de punt de venda per diferenciar i posar en valor el producte. El coneixement dels diferents punts de venda ens permet afirmar que cadascun d’ells requereix d’una atenció específica en relació als elements de comunicació i exposició. Perquè no és suficient estar-hi; s’hi ha de tenir presència.