1r premi categoria Expositor, Concurs d’Arts
Gràfiques
(Gremi de la Indústria i la
Comunicació Gràfica de Catalunya) 2015

1r premi categoria Expositor, Concurs d’Arts
Gràfiques
(Gremi de la Indústria i la
Comunicació Gràfica de Catalunya) 2018

Canvia la comunicació, apareixen noves tècniques i la tecnologia juga un paper fonamental.
Malgrat tot, més del 70% de les decisions de compra segueixen prenent-se al propi punt de venda,
on es produeix el contacte físic amb el producte. És el moment de la veritat i no es pot fallar.
I allà, destacar, informar i seduir segueixen sent els objectius fonamentals.