Canvia la comunicació, apareixen noves tècniques i la tecnologia juga un paper
fonamental. Malgrat tot, més del 70% de les decisions de compra segueixen
prenent-se al propi punt de venda, on es produeix el contacte físic amb el
producte. És el moment de la veritat i no es pot fallar.

I allà, destacar, informar i seduir segueixen sent els objectius fonamentals.

Canvia la comunicació, apareixen noves tècniques i la tecnologia juga un paper fonamental. Malgrat tot, més del 70% de les decisions de compra segueixen prenent-se al propi punt de venda, on es produeix el contacte físic amb el producte. És el moment de la veritat i no es pot fallar.

I allà, destacar, informar i seduir segueixen sent els objectius fonamentals.