Canvia la comunicació, apareixen noves tècniques i la tecnologia juga un paper
fonamental. Malgrat tot, més del 70% de les decisions de compra segueixen
prenent-se al propi punt de venda, on es produeix el contacte físic amb el
producte. És el moment de la veritat i no es pot fallar.

I allà, destacar, informar i seduir segueixen sent els objectius fonamentals.

Canvia la comunicació, apareixen noves tècniques i la tecnologia juga un paper fonamental. Malgrat tot, més del 70% de les decisions de compra segueixen prenent-se al propi punt de venda, on es produeix el contacte físic amb el producte. És el moment de la veritat i no es pot fallar.

I allà, destacar, informar i seduir segueixen sent els objectius fonamentals.

<hr>

NOUDISPLAY, SL         ·         Santander 49-51, entrepôt 15         ·         08020 Barcelona         ·         Tel. 93 457 11 16         ·     comercial@noudisplay.com           Note Lègale

NOUDISPLAY, SL  ·  Santander 49-51, entrepôt 15 ·  08020 Barcelona ·  Tel. 93 457 11 16   ·   comercial@noudisplay.com           Note Lègale