ESTOIGS PRESENTACIO-PROMOCIO

  • Requisits: Visibilitat del producte, atractiu i informatiu.
  • Elements: Diferents formats i presentacions.

ESTOIGS PRESENTACIO-PROMOCIO

  • Requisits: Visibilitat del producte, atractiu i informatiu.
  • Elements: Diferents formats i presentacions.